Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Yên Lạc – Lần 1 – Có đáp án

Bạn đang xem Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Yên Lạc – Lần 1 – Có đáp án thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2018. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Yên Lạc – Lần 1 – Có đáp án
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
11 lượt tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Yên Lạc – Lần 1 – Có đáp án miễn phí.

Câu 41: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và valin là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 42: Este C2H5COOC2H5 có tên gọi là
A. etyl fomat. B. vinyl propionat. C. etyl propionat. D. etyl axetat.

Câu 43: Tổng số nguyên tử trong 1 phân tử alanin là
A. 11. B. 13. C. 12. D. 10.

Câu 44: Chất nào dưới đây là monosaccarit?
A. Glucozơ. B. Tinh bột. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 45: Thủy phân hoàn toàn 68,4 gam saccarozơ được dung dịch X. Cho X phản ứng hoàn toàn với Cu(OH)2 dư trong NaOH đun nóng sinh ra m gam kết tủa đỏ gạch. Giá trị của m là
A. 57,6 gam. B. 28,8 gam. C. 32 gam. D. 64 gam.

Ngoài Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Yên Lạc – Lần 1 – Có đáp án chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Hi vọng Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Yên Lạc – Lần 1 – Có đáp án này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download Hướng dẫn Download Báo lỗi