Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Ngô Sĩ Liên – Lần 1 – Có đáp án

Bạn đang xem Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Ngô Sĩ Liên – Lần 1 – Có đáp án thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2018. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Ngô Sĩ Liên – Lần 1 – Có đáp án
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
16 lượt tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Ngô Sĩ Liên – Lần 1 – Có đáp án miễn phí.

Câu 41: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.
(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ
thu được một loại monosaccarit duy nhất.
Số phát biểu đúng là:
A. 6 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 42: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH2 ta thu được amin
B. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH2 và COOH
C. Khi thay H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin.
D. Khi thay H trong phân tử H2O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol.

Câu 43: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất
phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế
được là
A. 3,67 tấn. B. 2,97 tấn. C. 2,20 tấn. D. 1,10 tấn.

Ngoài Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Ngô Sĩ Liên – Lần 1 – Có đáp án chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Hi vọng Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Ngô Sĩ Liên – Lần 1 – Có đáp án này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download Hướng dẫn Download Báo lỗi