Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Hạ Long – Lần 1 – Có đáp án

Bạn đang xem Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Hạ Long – Lần 1 – Có đáp án thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2018. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Hạ Long – Lần 1 – Có đáp án
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
25 lượt tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Hạ Long – Lần 1 – Có đáp án miễn phí.

Câu 1: Amino axit X no, mạch hở có công thức phân tử CmHnO4N. Mối quan hệ giữa n với
m là
A. n = 2m + 1 . B. n = 2m. C. n = 2m – 1. D. n = 2m – 2.

Câu 2: Cho dãy các chất sau: etyl axetat, triolein, tơ lapsan, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất trong dãy bị thủy phân trong dung dịch kiềm, đun nóng là
A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

Câu 3: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng hiđro bằng 16,28%) tác dụng với khí Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là
A. neopentan. B. 3-metylpentan. C. pentan. D. 2,3-đimetylbutan.

Câu 4: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M vào 30 ml dung dịch HCl 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được số mol CO2 là
A. 0,020. B. 0,030. C. 0,015. D. 0,010

Câu 5: Số nguyên tử H có trong phân tử vinyl axetat là
A. 10. B. 6. C. 4. D. 8.

Ngoài Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Hạ Long – Lần 1 – Có đáp án chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Hi vọng Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Chuyên Hạ Long – Lần 1 – Có đáp án này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download Hướng dẫn Download Báo lỗi