Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Bình Xuyên – Lần 1 – Có đáp án

Bạn đang xem Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Bình Xuyên – Lần 1 – Có đáp án thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2018. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Bình Xuyên – Lần 1 – Có đáp án
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
18 lượt tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Bình Xuyên – Lần 1 – Có đáp án miễn phí.

Câu 1. Trong các chất sau, chất nào trong dung dịch là chất điện li yếu
A. CH3COOH B. Ca(OH)2 C. CaCO3 D. HCl

Câu 2. Olefin là hợp chất có công thức phân tử chung là
A. CnH2n B. CnH2n + 2 – 2a C. CnH2n – 2 D. CnH2n + 2

Câu 3. Tên gọi đúng của hợp chất CH3CH2CHO là
A. anđehit propanoic B. anđehit propan
C. anhiđhit propionic D. anđehit propionic

Câu 4. Cho các chất: C6H5CH3 (1); p-CH3C6H4C2H4 (2); C6H5C2H3 (3); o-CH3C6H4CH3 (4). Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là
A. (2), (3) và (4) B. (1), (3) và (4) C. (1), (2) và (3) D. (1), (2) và (4)

Câu 5. Khi thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được chất gì?
A. Axit axetic và anđehit axetic B. Axit axetic và ancol vinylic
C. Axit axetic và ancol etylic D. Axetat và ancol vinylic

Ngoài Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Bình Xuyên – Lần 1 – Có đáp án chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Hi vọng Đề thi thử môn Hóa 2018 – THPT Bình Xuyên – Lần 1 – Có đáp án này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download Hướng dẫn Download Báo lỗi