Đề thi thử môn Hóa 2018 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 1 – Có đáp án

Bạn đang xem Đề thi thử môn Hóa 2018 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 1 – Có đáp án thuộc danh sách tổng hợp . Đề thi dành cho các bạn đang chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2018. Ngoài cung cấp kiến thức, đề thi sẽ giúp bạn làm quen với các dạng đề thi mới để tránh bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.

Thông tin

Tài liệu
Đề thi thử môn Hóa 2018 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 1 – Có đáp án
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
13 lượt tải
Định dạng
File PDF

Tóm tắt

Download Đề thi thử môn Hóa 2018 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 1 – Có đáp án miễn phí.

Câu 1: Hòa tan m gam Al vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,792 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của m là
A. 2,16. B. 0,72. C. 3,24. D. 1,08.

Câu 2: Poli(vinyl axetat) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?
A. CH3-COO-C(CH3)=CH2. B. CH2=CH-COO-CH3.
C. CH3-COO-CH=CH2. D. CH2=C(CH3)-COO-CH3.

Câu 3: Đun nóng hỗn hợp gồm glyxin và alanin. Số đipeptit mạch hở thu được tối đa là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 4: Cho các chất: FeO, FeCO3, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3. Số chất bị dung dịch HNO3 loãng oxi hóa là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 5: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X (đốt nóng) gồm Fe2O3, Al2O3, ZnO, CuO đến phản ứng hoàn toàn,
thu được chất rắn Y. Chất rắn Y gồm
A. Al2O3, Fe, Zn, Cu. B. Al, Fe, Zn, Cu.
C. Fe, Al2O3, ZnO, Cu. D. Fe2O3, Al2O3, ZnO, Cu.

Ngoài Đề thi thử môn Hóa 2018 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 1 – Có đáp án chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Hi vọng Đề thi thử môn Hóa 2018 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 1 – Có đáp án này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download Hướng dẫn Download Báo lỗi