Đề thi thử môn Sinh 2016 – THPT Yên Lạc – Lần 5 – Có đáp án

Thông tin

Tài liệu
Đề thi thử môn Sinh 2016 – THPT Yên Lạc – Lần 5 – Có đáp án
Chuyên mục
Nguồn
Đã tải
9 lượt tải
Định dạng
File DOC

Tóm tắt

Download Đề thi thử môn Sinh 2016 – THPT Yên Lạc – Lần 5 – Có đáp án miễn phí.

Câu 1: Ở một loài, xét một tính trạng do một gen trong nhân quy định. Cho các phát biểu sau

(1) Trong trường hợp các alen trội lặn hoàn toàn, phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp luôn cho tỉ lệ phân li kiểu hình theo lý thuyết là 3:1.

(2) Trong trường hợp có các cặp alen trội lặn hoàn toàn và các cặp alen trội lặn không hoàn toàn, phép lai giữa 2 cá thể dị hợp có thể cho tối đa 4 loại kiểu hình.

(3) Tính trạng do một gen trong nhân quy định luôn phân li đồng đều ở 2 giới.

(4) Cho P thuần chủng, tương phản, F1 ngẫu phối, theo lý thuyết F2 chắc chắn phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3:1.

Số phát biểu sai là

A. 2.                               B. 4.                         C. 1.                                  D. 3.

Câu 2: Yếu tố đảm bảo số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển là:

A. quan hệ hỗ trợ.           B. tỉ lệ giới tính.        C. quan hệ cạnh tranh.         D. kiểu phân bố.

Câu 3: Người ta đã biết được một số gen gây bệnh ung thư vú thuộc dạng

A. đột biến trội gen quy định các yếu tố sinh trưởng.

B. đột biến lặn gen ức chế khối u.

C. đột biến trội gen ức chế khối u.

D. đột biến lặn gen quy định các yếu tố sinh trưởng.

Ngoài Đề thi thử môn Sinh 2016 – THPT Yên Lạc – Lần 5 – Có đáp án chúng ta còn rất nhiều tài liệu khác thuộc được cung cấp. Hãy tìm thêm cho mình những tài liệu khác nữa để nâng cao kiến thức nhé!

Hi vọng Đề thi thử môn Sinh 2016 – THPT Yên Lạc – Lần 5 – Có đáp án này sẽ có ích đối với bạn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này tới mọi người để chúng ta có một kỳ thi thật thành công nhé!

Download Hướng dẫn Download Báo lỗi